VITAMINY

0

Posted by Lucasinka | Posted in Stravování | Posted on 04-01-2011

Vita znamená latinsky život a vitaminy jsou pro nás všechny životně důležité. Jsou to chemické látky, které si tělo v dostatečném množství nedokáže samo vyrobit. Rozeznáváme 20-30 vitaminů, které mají v těle různé funkce. Ačkoliv vitaminy potřebujeme ve velmi malých dávkách, jsou nezbytné pro život a nejsou schopny se vzájemně nahradit. Vitaminy řídí v těle různé druhy látkových přeměn a to buď přímo nebo za pomoci jiných látek. Bez vitaminů jsou normální vývoj i zdraví člověka nemyslitelné.

Vitaminy dělíme do dvou skupin. Na vitaminy rozpustné v tucích, které mají schopnost usazovat se v játrech a v pokožce (vitaminy A, D, E a K) a na vitaminy rozpustné ve vodě, které je tělo schopno absorbovat pouze v malých dávkách a jejich enventuální přebytek se vylou čí močí. Sem patří vitaminy C a B, které je nutno dodávat tělu každý den.

Na obsah vitaminů v potravinách mají vliv pěstební podmínky, způsob sklizně, transport a doba skladování. Ve vodě rozpustné vitaminy jsou obzvláště citlivé. Většina zeleniny i ovoce se sklízí v nezralém stavu a nechává se dozrát ve skladech. Díky tomu plody nestačí vytvořit všechny živiny, které vznikají při dozrávání za přirozených podmínek. Navíc se některé druhy zeleniny, např. rajčata a okurky, pěstují v živných roztocích namísto v zemi, což má na obsah živit přirozeně také vliv.

I proto se doporučuje jíst sezonni ovoce a zeleninu, která obsahuje nejvíce vitaminů a živin a plodovou i kořenovou zeleninu konzumovat ihned po uvaření, protože dlouhodobé zahřívání ničí většinu vitaminu C a některé vitaminy B.

Write a comment

You must be logged in to post a comment.