VĚDA A LIDSKÁ STRAVA

0

Posted by Lucasinka | Posted in Stravování | Posted on 18-09-2010

Naše tělo se skládá z miliard buněk. Tělesné buňky vypadají různě, nejmenší jsou červené krvinky a největší nervové buňky v kostech. Každý důležitý orgán v těle je vytavěn z různých druhů buněk. Vteřinu co vteřinu vznikne asi 50 000 nových buněk a zhruba stejný počet jich odumře. Činnost buněk se soustřeďuje především na kopírování dědičné informace (DNA), takže každá buňka obsahující dvojité množství DNA se může dělit a vytvářet identické buňky.

DNA je chemický vzorec bílkovin, které má buňka vytvářet. Pokud stará buňka není zdravá, není schopna vytvářet nové zdravé buňky. Vše tedy záleží na našich buňkách. Pokud buňky nedostanou potřebné látky a pokud jsou po dlouhou dobu vystaveny působení volných radikálů, stresu a biologicky cizích látek, fungují stále hůře a nakonec dojde k narušení biologické rovnováhy celého těla. Náš život a zdraví závisí na stavu našich buněk.

Díky dědičnosti a vlivu prostředí jsme vybaveni různými fyzickými předpoklady a stejně individuální je i naše potřeba živin. Důležitou úlohu hrají i další faktory jako věk, zdravotní stav, látková výměna, fyzická aktivita, pohlaví, stres a ekologické jedy. Pokud je člověk vystaven stresu, potřebuje např. více vitaminu B atd. Nové výzkumy se také zaměřují na zhoršenou schopnost určení způsobenou nedostatkem vitaminů řady B a dalších.

Velmi důležitý je správně fungující žaludek.  Pokud je funkce žaludku narušena a žaludek není schopen potravu zpracovat, nezáleží na tom, jak výživnou stravu jíme. Stejně špatné je spolykat jídlo ve stresu. Věda o lidské stravě se stále zdokonaluje a není jisté, zda v budoucnu nebude možné stanovit denní potřebu jednotlivých živin. Mnoho předních vědců tvrdí, že nezbytná denní dávka vitaminu C je 100 – 200 mg. Dnes je doporučená dávka 60 mg za den.

Nejlepším barometrem je naše vlastní tělo. Kůže, vlasy a nehty vypovádají o stavu našich buněk. Pokud nemáme zdravé nehty, pokud máme vlasy bez lesku a rostou pomalu, je pravděpodobné, že buňkám chybí potřebné látky. Na buněčné změny je obzvláště citlivá kůže okolo úst a očí.

Energie nezbytná pro život pochází ze slunce. Tuto energii nedokážeme zužitkovat přímo, nýbrž pomocí rostlin. V rostlinných buňkách se využívá solární energie k tomu, aby se na sebe mohly vázat molekuly glukózy, škrobu, tuků a bílkovin. V našich buňkách je tato energie druhotně využita k různým biochemickým procesům, počínaje tvorbou nových buněk a konče biochemickými reakcemi a vytvářením svalové energie potřebné např. k tomu, abychom se mohli smát. Kromě fyzické práce potřebujeme energii k udržení veškerých procesů v těle. I když pouze ležíme, spotřebovává se určité množství energie, které udržuje vnitřní bazální funkce v činnosti. Energii potřebujeme k činnosti srdce, dělení buněk atd. Energii vyžaduje i udržení správné tělesné teploty. Více energie se spotřebuje na snížení teploty o jeden stupeň než na její zvýšení. Energii získáváme především přeměnou sacharidů, ale i tuků a bílkovin na glukózu. Pro správnou funkci našeho těla musí být zachována určitá hladina krevního cukru, nebo-li glukózy. Energii měříme v kilojoulech (kJ) nebo kilokaloriích (kcal). Platí zde pravidlo, že 1 kalorie je takové množství energie, které zahřeje 1 gram vody o jeden stupeň. 1 kilokalorie se tedy rovná 4,19 kilojoulů.

Nauka o lidské stravě obvykle dělí potravu podle složení do dvou skupin:

- První skupina obsahuje látky poskytující tělu energii, tedy bílkoviny, sacharidy, tuky a alkoholy. Jeden gram tuku obsahuje 9 kcal a gram alkoholu 7 kcal. 1 gram sacharidů nebo bílkovin obsahuje 4 kcal.

- Do druhé skupiny patří další nutriční látky, vitaminy a minerální látky.

Mezi esenciální, tedy k životu potřebné látky patří:

bílkoviny, sacharidy, tuky, vitaminy, minerální látky a stopové prvky, voda.

Tyto látky si představíme v některých z dalších článků.

Write a comment

You must be logged in to post a comment.